måndag 19 september 2011

9/11's Unanswered Question

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

jag har inte hittat honom förut här på you tube - som jag varit inne på många ggr - inte bara en gång har jag förut fört över här till min blogg vad david ray griffin har sagt - nu får väl även denne personlighet komma med här tillsammans med många andra...