måndag 28 februari 2011

att inte...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

att inte angå: - vad angår det mej? - vilket? - vad menar jag? - ja vad angår det mej att min förstfödde ligger och multnar i en gammal begagnad grav tillsammans med andra för honom och för mej helt okända människor i form av kvarlevor - benrester förmultnade i jord - vad angår det mej att jag till 90% säkerhet oxå hamnar där - vad angår det mej? - egentligen...

Marianne Johansson sa...

vad angick det mej att det fåtal som var närvarande vid den borgerliga begravningen i östra kapellet den 28 december 2006 - på menlösa barns dag - tyckte det var konstigt att jag hans mor ej dök upp - ej behagade dyka upp - på hans begravning - vad angick det mej? - ibland bryr jag mig helt enkelt inte - varför ska man bry sej - finns någon anledning att bry sig? - har det funnits anledning att bry sig - har någon öht - förutom min mor och far - någonsin brytt sig om mig - ja naturligtvis har mina båda barn efter bästa förmåga brytt sig och fortfarande bryr sig - den kvarlevande sistfödde - ... men det är ju föräldrarnas uppgift att bry sig - barn kan ju inte veta så mycket - kan ju p g a att de är barn inte klara sig utan vuxnas hjälp - guidence - fick min förstfödde den guidence han behövde när han som 12-åring flyttade till mig - när han fick den 'chansen' - nej ingen guidence alls - inget stöd alls - av någon alls - inte ens av mig hans egen biologioska mor - jag litade till hans egna inre resurser - men dessa resurser var ej tillräckliga - vilket visade sig i öppen dag...

Marianne Johansson sa...

jag har mycket mer att berätta - men orkar inte just nu...

Marianne Johansson sa...

'biologiska' - ej 'biologioska'...