tisdag 29 november 2011

sorgligt...

11 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

eftersom jag inte gillar EU - så tycker jag detta är sorgligt:

Marianne Johansson sa...

tisdagen den 16 november år 2010 - alltså förra året - var - för ovanlighetens skull - alla rödgröna och borgerliga partier överens - detta skrevs i Dagens Nyheter onsdagen den 17 november år 2010:

Marianne Johansson sa...

"sju av åtta partier i riksdagens konstitutionsutskott röstade för den nya grundlagen - bara Sverigedemokraterna ställde sig utanför - SD vill att sverige snarast ska lämna Europeiska unionen - när medlemskaptet nu skrivs in i grundlagen menar partiet att det blir svårare och tar längre tid att lämna EU - grundlagen kan bara ändras genom att samma beslut fattas i riksdagen vid två tillfällen - med ett val emellan -

Marianne Johansson sa...

- att ta in medlemskapet i Grundlagen tycker vi är obefogat - Grundlagen är trots allt det tyngsta vi har - säger jonas åkerlund - ledamot för Sverigedemokraterna i KU -

Marianne Johansson sa...

- till skillnad från SD röstade vänsterpartiet - som oxå vill att sverige lämnar EU - ja till att skriva in EU-medlemskapet i Grundlagen -

Marianne Johansson sa...

- det är inte helt enkelt - i folkomröstningen röstade en majoritet för att vi skulle gå med - då tycker vi att det är rimligt att det står i grundlagen att vi är medlemmar - säger mia sydow mölleby - ledamot för vänsterpartiet i KU -

Marianne Johansson sa...

- men blir det inte svårare att lämna EU? - det kommer att ta tid om vi väljer att lämna EU - och då kan vi oxå ändra grundlagen - den nya grundlagen beslutas samtidigt med ett antal ändringar i vallagen och kommunallagen - lagändringarna ska beslutas i riksdagens kammare den 24 november 2010 - ändringarna som berör val till riksdag - landsting och kommuner träder i kraft i samband med nästa riksdagsval den 14 september år 2014" DN den 17 november 2010

Marianne Johansson sa...

"här är de viktigaste förändringarna i den nya grundlagen: - det svenska EU-medlemsskapet förs in i Grundlagen - därmed måste Grundlagen ändras för att Sverige ska kunna lämna EU - vid ett oklart parlamentariskt läge - som efter riksdagsvalet år 2010 - måste statsministern avgå - spärren för personval sänks från dagens 8 proent till 5 procent - valdagen flyttas från den tredje till den andra söndagen i september - en möjlighet att hålla extra val i kommuner och landsting införs - det blir lättare att få igenom en kommunal folkomröstning - det räcker med en tredjedel av fullmäktigeledamöterna i stället för en majoritet"

Marianne Johansson sa...

jag är alltså ingen sverigedemokrat ... men att skriva in det här i grundlagen ? jag röstade inte öht då det var omröstning om 'EU-medlemskap - jag tyckte jag då vid den tidpunkten visste för lite för att kunna ta ställning - med tiden har man ju kommit underfund med ett och annat - i dagsläget skulle jag utan vidare rösta NEJ till EU-medlemskap...

Marianne Johansson sa...

jag har alltså i hela mitt liv varit en passiv männischa - inte trott mig om att kunna bli hörd - beaktad - öht - jag tror fortfarande inte att jag ska kunna påräkna att bli hörd - varför skulle jag det? - nu? - nu: när jag är så häär gammal och skröpplig och årrkeslöös och graaven ståår och vänntar på mig - men min blogg gör mig lysten på att uttrycka mig och håller ju oxå en möjlighet öppen för mig till detta - till detta kanske allmän-mänskliga behov att få chans att uttrycka sig - tack min blogg! - tack google! tack you tube! - mitt glädjeämne! - i mitt innehållslösa! - och - faktiskt! - ensamma liv... (vad är lycka? - så frågade ngn han bengt brülde - 'lycka är att leva ett meningsfullt liv!' - så svarade han - han som forskat i ämnet - denne professor i praktisk filosofi - som oxå figurerar i 'moraltestet' i sr.se/p3/christer - är alltså knappt 17 år yngre än jag - så ung! - men - ändå - trots sin relativt sett ringa ålder - har han lyckats komma fram till detta: "att leva ett meningsfullt liv!: det är lycka!"

Marianne Johansson sa...

'procent' i st f 'proent'...