lördag 21 juli 2012

SR P3 Christer: Sanning eller bullshit Fråga v.8

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

att jag öht upptäckte honom - morgan larsson - det var via bengt brülde - som jag sort of blev intresserad av hösten 2007 - när jag skrivit in mig vid fil inst vid gu - jag fick då kläm på att han figurerade i sr.se/p3/christer - i 'moraltestet' och alltsedan jag fick kläm på detta har jag nogsamt följt varje moraltest och även det som finns att tillgå via arkivet - ja jag gillar alltså ej endast bengt brülde utan även morgan larsson och även i viss mån göteborgaren christer lundberg - att han morgan larsson inte talar göteborska tycker jag verkar extra sympatiskt - jag själv talar ej heller göteborgska - trots att jag sedan 1973 bor i denna kommun - men jag känner alltså en sorts samhörighet med denna morgan larsson - härstammande från trollhättan - just pga att han nästan har en liknande dialekt som jag... sen tycker jag hans humor är av en sort som sort of tilltalar mig - alltså trots åldersskillnaden så kan man uppskatta en annan person...

Marianne Johansson sa...

videoklippet fanns när jag förde över det...

Marianne Johansson sa...

'intresserad av' borde jag ju naturligtbvis ej skriva... borde inte... inte ens om han hade varit född 1942 i stället för först år 1959 borde jag skriva något sådant - självklart inte... men det är ju vad jag kan förstå tillåtet att lyssna på radioinslaget moraltestet...

Marianne Johansson sa...

'naturligtvis' i st f naturligtbvis'...