lördag 4 augusti 2012

Edith Piaf - Non, je ne regrette rien (Officiel) [Live Version]

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

detta har jag hittat på carina rydbergs blogg idag - jag - för min del - vid en ålder av 69 år och åtta och en halv månad - skulle uttrycka det så här - när jag nu ser tillbaka på mitt tillryggalagda liv: "je regrette tous!" - alltså: "jag ångrar allt!" (sålunda en viss skillnad - om man jämför med vad hon - edith piaf - i denna 'visa' ger uttryck för...)

Marianne Johansson sa...

men: man har liksom gjort så gott man har kunnat - med de förutsättningar man haft...