tisdag 15 januari 2013

Wilhelm Stenhammar: Fantasy in B minor / Roland Pöntinen pianoidag är en dag som kallas tisdag - datumet är visst 12 januari - året är 2010 - veckans nummer är 1 - KW - Kalender-Woche 01 - des Jahres 2010 - Week 01 of the Year 2010. varför skriver jag punkt när jag mycket väl skulle ha kunnat skriva ett annat skiljetecken - om inte annat så kunde jag ju lagt till två stycken punkter så att det inalles skulle ha kunnat bli tre punkter - så brukar jag ju göra så gott som alltid annars!

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

texten här ovan som börjar med "idag..." skall alltså tagas bort... jag har ännu ej lyckats med det - borttagandet alltså - ... alas!