måndag 21 oktober 2013

vulgär...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"vulgär-" var ett ord jag idag hörde rickard olsson nämna i stockholms stadshus...

Marianne Johansson sa...

jag kanske är 'vulgär' för att jag ej gillar EU? - jag har börjat fundera på detta nu sen jag hörde hur han richard olsson - moderator - känd från 'vem vet mest?' - uttryckte sej...

Marianne Johansson sa...

kanske att han - rickard olsson - å sin sida - fått det uttrycket från birgitta ohlsson... inte otänkbart... / ps: birgitta ohlsson fick av bengt brülde högsta betyg - en femma - i 'moraltestet' - i sr.se/p3/christer - han rickard olsson fick endast en trea i motsvarande test... - även cecilia malmström fick högsta betyg - en femma - i moraltestet i fråga... - både birgitta ohlsson och cecilia malmström är folkpartister - med allt vad däät vill säjja...båda dessa kvinnliga folkpartister har en alldeles speciell personlighetstyp - och dom har tydligen hamnat på rätt plats i livet - där deras personlighetstyp verkligen kommer till sin rätt... själv är jag ej av en sådan personlighetstyp som dessa båda folkpartist-kvinnor - och jag har ej heller någonsin i mitt snart 71-åriga liv känt det som att jag - sort of - kommit till min rätt... - kanske att jag kommer till min rätt i graven - som jag nu för varje dag som går närmar mig alltmer... det gäller att - sort of - försoona sig med sitt öde... att naturen har sin gång - vilket även naturligtvis förruttnelseprocessen kommer att ha - sin naturliga gång - eller hur man nu ska - sort of - uttrycka det...

Marianne Johansson sa...

ja hon den 'folkvalda' - av det svenska folket 'folkvalda' - italienska adelskvinnan - som är gift med adelsmannen som tillika är sveriges utrikesminister - uttalade sig mycket engagerat på moderaternas arbetsmöte nyligen... - att hon - liksom cecilia malmström och birgitta ohlsson - troor på EU! - däät står utanför jeegliche zweifel... (har ej kollat upp om tyskan är hundraprocentigt rätt...)

Marianne Johansson sa...

det är alltså hon själv - jag menar nu Carl Bildts lagvigda italienska Adelskvinna - som i en intervju sagt dessa ord - som via television gick ut till det svenska folket: "Jag är Folkvald!"... - ja har Hon - den italienska Adelskvinnan - tillika adelsmannen Carl Bildts lagvigda hustru - sagt de orden - så måste de ju vara med sanningen överensstämmande - något ifrågasättande är uteslutet! (den svenska riksdagen - Sveriges Riksdag - bestod visst en gång i tiden av 'Adel - Präster - Borgare och Bönder' - 'Ståndsriksdagen' - detta kommer jag ihåg att min lärare hemma i skolan i lidköping - Nils Tidestedt - en gång sa - varför kommer jag just nu att tänka på dessa ord?

Marianne Johansson sa...

'ohne jeglichen zweifel' tror jag är korrekt tyska... - ja - eigentlich - skall ju 'zweifel' vara med stor bokstav eftersom substantiv - men det struntar jag i - här på min alldeles eegna blogg...