onsdag 25 december 2013

9. Plato, Part IV: Arguments for the immortality of the soul (cont.)

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

när blev detta av mig på you tube gefunden? - antwort: am 25. dezember des jahres 2013 - d.h. för - i dag - exakt 1 år sedan...