söndag 29 december 2013

Andy Worthington Rips President Obama for Not Closing Guantanamo

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

vad som är rätt - kan bedömas vara rätt - och vad som är fel - kan bedömas vara fel... såådant kan vara svårt att veeta - ibland - sometimes - eller?