fredag 29 augusti 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: mognadens havandetid...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: mognadens havandetid...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

hur många år har - just i dag - hunnit 'förrinna' - sen jag - sort of - 'författade' detta? - svar: exakt 3 år!