lördag 28 maj 2016

Birger Schlaug: "Jag tar ansvar"

Birger Schlaug: "Jag tar ansvar": Göteborgspostens politiska redaktör Alice Teodorescu är med i en panel i samband med Landsbygdsriksdagen idag. Vilket får mig att fundera på...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

hur att tolka ett ord - ett ords 'betydelse' - 'innebörd'... (?) - självklart kan det - unter umständen - bli så att olika typer av 'human beings' utför olika tolkningar av ett ords 'betydels' - 'innebörd'... - schlaug birger talar här om olika individuellea tolkningar av ordet 'ansvar'... - man kan ej förvänta sig - kräva - att alla 'human beings' kan ha förmåga att utföra likvärdiga tolkningar... det vore väl nästan 'omänskligt' att kräva något sådant... alltså: att ha ett gemensamt språk - for instance Swedish - behöver ej innebära att man har förmåga att utföra samma individuella tolkning av varje enskilt ord... 'upbringing' kan - unter umständen - vara av viss betydelse... as it - in many cases - or - at least - in some cases - seems to be the case...