måndag 20 juni 2016

Häggström hävdar: Forskaren är människa, hävdar Stefan Svallfors

Häggström hävdar: Forskaren är människa, hävdar Stefan Svallfors: Jag har känt Stefan Svallfors , professor i sociologi, via sociala medier i något år eller så, och från början haft en påtaglig känsla a...

Inga kommentarer: