tisdag 30 augusti 2016

Henrik Ekengren Oscarsson: Den svenska partirymden 2016

Henrik Ekengren Oscarsson: Den svenska partirymden 2016: Rumsliga modeller som beskriver grundförutsättningarna för aktörers agerande på marknader är en minst hundraårig tradition inom nationalekon...

Inga kommentarer: