fredag 30 september 2016

Birger Schlaug: "We have the power..." - men få vågar använda den....

Birger Schlaug: "We have the power..." - men få vågar använda den....: Nu pågår ännu en intensiv kampanj från demokraterna för att förmå de som vill se en grön president att backa till förmån för Clinton. En n...

Inga kommentarer: