fredag 28 oktober 2016

Birger Schlaug: Grönt uppdrag: Återupprätta begreppet gemensam säk...

Birger Schlaug: Grönt uppdrag: Återupprätta begreppet gemensam säk...: Steg för steg trappas det upp. Medierna spelar med, krigshets har blivit norm. Och kom inte och säg att den svenska regeringen är oskyldig. ...

Inga kommentarer: