torsdag 29 december 2016

America At War with Itself W/ Henry Giroux

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

henry a giroux är mit mir etwa gleichaltrig - det skiljer edast 10 månader i ålder som han alltså är yngre än lilla 'moi'...