fredag 24 februari 2017

Gabis Annex: David Foster Wallace - om frihet, irritationer och...

Gabis Annex: David Foster Wallace - om frihet, irritationer och...: Den här lilla you-tube-inspelningen kom till mig från en twitter-kamrat. Det är ett sällsamt bra exempel på Det Goda Amerika. Inte för att m...

Inga kommentarer: