torsdag 30 mars 2017

Olof Buckard 20161 kommentar:

Marianne Johansson sa...

wann wurde olof buckard geboren? - antwort: am 12. april des jahres 1933... onsdagen om 13 dagar - Kalender-Woche 15 - kommer han alltså att ha tillryggalagt en levnadslängd av no less than 84 år!