tisdag 8 augusti 2017

att lessen...

7 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

'själv - inbillningsvis - varande en poet i vardande'...

Marianne Johansson sa...

ett infinitivmärke - 'att' - och direkt därefter: ej ett verb! ... - utan vad? - jo: ett adjektiv - adverb(?) - ... verbet 'vara' har här av mig blivit uteslutet! - ... detta är - tycks det - mitt sätt att försöka vara en 'poet'... - inga o-nödiga ord... - möglichst få ord... - warum nicht?

Marianne Johansson sa...

jag har i detta avseende - hänseende - ingen annan än mig själv! att - sort of - försöka imponera på - är imponera rätt ord? - kanske ej!...

Marianne Johansson sa...

har just slagit upp ordet 'lessen' i ett par hos mig befintliga ordböcker... ordet - tycks det - finns ej öht!

Marianne Johansson sa...

däremot så finns ordet 'ledsen' - men jag känner ej för att använda mig av just det ordet... det känns ej rätt! - kanske är det i talspråket acceptabelt att använda sig av ut-talet lessen? - ja jag tror det!

Marianne Johansson sa...

på egna bloggar ut-trycker jag mig hur som helst - så som jag själv i ögonblicket känner för det... t ex blandar jag friskt - sjukt? - svenska och tyska och engelska ord... och stavningen är min eeegen! - jag staavar som jag i stunden känner för det - oftast för att få fram betooningen av visa ord...

Marianne Johansson sa...

har ej jag i ca 20 år - på kontor - ansträngt mig till det yttersta för att skriftligen vara möglichst korrekt - inga felstavningar och inga grammatikaliska fel... men nu: på ålderns höst - på gravens rand: - jag unnar mig lyxen - att självsvåldigt - d.h. egensinnigt - ut-trycka mig precis så som jag i ögonblicket känner det - känner för det... that's it! - TACK för möjligheten!