onsdag 14 februari 2018

erLesen Sendung 127

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

clemens j. (= johann) setz ist ein november-kind - genau wie ich - jedoch bin ich um 40 jahre älter als ihn... när han hade tillryggalagt en levnadslängd av 35 år plus 2 dagar så hade lilla 'moi' redan hunnit tillryggalägga en levnadslängd av ej mindre än hela 75 år!...