lördag 17 mars 2018

Jag är här: Enlightenment Contested

Jag är här: Enlightenment Contested: Enlightenment Contested  (Areo, February 25, 2018) the intelligentsia (academics, media pundits, public intellectuals) have establ...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

'der erleuchtung ist es egal wie du sie erlangst'... - so was habe ich einmal in einem buch gelesen... på den tiden när jag var arbetslös - innan jag började på spårvägen i november år 1986... under min arbetslöshet ägnade jag mig åt filosofiska djupdykningar - och det blev oftast i tyska böcker! - jag är alltså - meines erachtes - en filosof...- villl järna vaara dät! (har jag - lilla 'moi' - ej lärt mig rättskrivning av det svenska språket? - uppenbarligen ej!) (jag jillar att vara - sort of - eegensinnig... när det jäller skrivning av ord - för att - liksom - få fram det uuut-taal - eller den betooning - jag vill få framm - why not?)