torsdag 19 april 2018

Göran Malmqvists blogg: En kolossal icke-skandal

Göran Malmqvists blogg: En kolossal icke-skandal:                                                                                                   Detta är historien om en pyttelite...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

göran malmqvist blev född i jönköping den 6 juni år 1924... han har idag tillryggalagt en levnadslängd av ej mindre än 13 dagar plus 10 månader plus hela 93 år!

Marianne Johansson sa...

just nu sitter han - som en av medlemmarna i svenska akademien - i förhandlingar - vars resultat många med intresse ser fram emot...