fredag 10 augusti 2018

1973 computer predicts the end of civilisation

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

that year - the year 1973 - i mooved from lidköping to gothenburg...

Marianne Johansson sa...

'the condition of the planet'...

Marianne Johansson sa...

correct spelling: 'moved' i st f 'mooved'... fast när man tänker på själva uuut-taalet - the pronounciation... så är det väl ej så konstigt om man liksom troor att the spelling could - might - be: 'mooved'...

Marianne Johansson sa...

redan för 45 år sedan kunde man förutse hur det nu - in fact - ääär...