torsdag 2 augusti 2018

Europa - Bürokratie-Monster Brüssel (H. M. Enzensberger)

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

13 år äldre än lilla 'moi' är denne schriftsteller... den 11 november i år kommer han att ha tillryggalagt en levnadslängd av 89 år...