torsdag 27 september 2018

Häggström hävdar: Blunda inte!

Häggström hävdar: Blunda inte!: Blunda inte! Eller som jag uttrycker saken i min essä Blunda inte för riskerna med artificiell intelligens , publicerad idag den 27 septemb...

Inga kommentarer: