fredag 31 maj 2019

Birger Schlaug: Inte allmän, men i vart fall nästan lika för de so...

Birger Schlaug: Inte allmän, men i vart fall nästan lika för de so...: Visserligen förskönas historien - allmän och lika rösträtt infördes inte för hundra år sedan, det var klass-röstning som infördes också för ...

Inga kommentarer: