söndag 14 juli 2019

Birger Schlaug: Visst är väl semester populism...

Birger Schlaug: Visst är väl semester populism...: Begreppet populism härrör från Romarriket. Politiker som värnade – eller åtminstone sökte stöd hos – de lägre klasserna kallades populares....

Inga kommentarer: