fredag 29 oktober 2010

sår...

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag lever sår - jag är sår - jag har sår - jag är sår - att ha sår - att vara sår - jag talar ej om sårbar - jag talar ej om sårbarhet - jag talar bara sår - vad är sår? - vad är leva? - vad är sårad? - vad levnad i sår - var är sår? - hur är sår? - hur är liv? - hur är död? - min förstfödde son dog/avled! -(rätt åt mej! - eller hur ska man tolka det?)- han fick 'erfara' - 'uppleva' död - i blodbad! - så var liv - men icke mer! - så blev död! // PS: PM = i detta fall: Post Mortem - apropå den helg som stundar - då död är ämne för dagen - då död ska påminnas om - som om jag ej numera - alltsedan den 30 november år 2006 - ej skulle ha dödspåminnelsen såsom/liksom ett ständigt blödande sår i mej - i mitt inre - en liknelse - endast en symbolisk liknelse - inget annat...

Marianne Johansson sa...

jag känner det ofta så här - och har gjort det rätt ofta den senaste tiden: 'jag lever döende - jag dör levande...' såväl 'döende' som levande' simultant...

Marianne Johansson sa...

men jag är - vad jag vet - ej drabbad av någon akut livshotande sjukdom...