söndag 31 oktober 2010

When Will Time End?

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

känner man sig liten (?) - ja varför skulle man inte det (?) - känna sej liten... (men: 'wir sind alle gleichwertige wesen - und das universum besteht aus unseren gegenseitigen beziehungen...')

Marianne Johansson sa...

'tid' tycks vara en slags mänsklig uppfinning...

Marianne Johansson sa...

beträffande 'tid' - och det mänskliga livet - det mänskliga individuella livets längd eller 'korthet' - så har jag ju en gång - hösten 1983 - kommit på en 'dikt': 'jag är havande med tiden - endast döden vet när förlossningens ögonblick är inne - då är livet ute...'

Marianne Johansson sa...

'tiden är ute' dvs 'tiden (alltså en alldeles bestämd tid) är slut' så säger man ju ibland på/i det svenska språket - på engelska - på det engelska språket - heter det 'time is up!' - men vad är 'tidlöst'(?) - vad går ej att mäta (?) - det finns mycket - för att inte säga ofantligt mycket - som man helt enkelt inte kan fatta - sort of 'grasp' - simply 'beyond grasp'!