lördag 29 januari 2011

innebörd...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

innebörd - betydelse - är det viktigt att sort of komma underfund med det som understundom - mitunter - går under namnet 'innebörd'?! - ibland under namnet 'betydelse'?! - ja selbstverständlich! - är det inte det - bl a - som själva livet går ut på?! - att komma underfund med den mänskliga tillvarons innebörd! - betydelse! - men nå målet - att 100%igt fatta något - vad nu 'något' är f'nåt ... - det målet når nog ingen! - det är min liksom 'egna' insikt! - ngt jag kommit fram till! - iaf kan man - t o m alla varelser - hur levande man/de/vi än är - vara 100%igt säkra på 'en sak' - och den 'saken' är: DÖDEN! - dÖDSÖGONBLICKET - OM 'SPONTANT' HELT OVÄNTAT - ELLER SEDAN LÄNGE FÖRVÄNTAT... - förväntar jag mig ngt efter dödsögonblicket - rent andligen i så fall! - endast rent andligen! - i så fall - om überhaupt...

Marianne Johansson sa...

det låter väldigt pretentiöst - det jag skrev om att jag skulle ev kunna förvänta mig ngt andligen efter döden... vem inbillar jag mig att jag är? - vem inbillar jag mig att jag har varit???!!!