fredag 28 januari 2011

Tom Waits - Blue Skies

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

är han - sort of - 'utsatt'? - 'vulnerable'? - eller hur - how? - ska man 'karakterisera' denne man - this - sort of - 'human being' named tom waits... - men - anyhow - han uttrycker sej ju - han har en förmååga att uuttrycka sej...... toonläget - sort of - tilltalar mej... doch - jedoch: - hans levnadssätt - way of living - har aldrig någonsin varit - och är ej heller nu - något sådant sätt som på något sätt har liknat - ej heller nu liknar - mitt sätt att - sort of - leva...

Marianne Johansson sa...

en grubblande typ... - det är väl däät han är... - jag får ett intryck av honom såsom varande en sådan typ... hans uttryck är sådant...