torsdag 30 juni 2011

Broken Things

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

not only things can be broken - also human beings can sort of be broken - somehow or other - hennes sätt att behandla broken things - tycker jag iaf är... - ja ordet finner jag ej - men detta att hon liksom tycker synd om de brustna sakerna tycker jag är tilltalande...- hon känner - så som jag uppfattar det - en sorts ömhet för dessa brustna saker - en känsla från hennes sida nästan av detta fina som brukar ibland kallas för empati - hon tycks ha en inneboende empatisk förmåga - detta torde vara något att värdesätta...

Marianne Johansson sa...

hennes ålder är ej så avlägsen min ålder - hon föddes i början av år 1944 - jag föddes i slutet av år 1942...

Marianne Johansson sa...

howard zinn var en av hennes lärare i hennes ungdom - jag kan tänka mej att hon lärde sej ett och annat av honom - något i hennes sinnelag tycks mej vara besläktat med sinnelaget hos howard zinn - som gick bort här om året...

Marianne Johansson sa...

'broken heart' finns visst något som heter - 'to die of a broken heart'.... ja min syster died on march 29 this year - aortaväggen närmast hjärtat brast!