torsdag 30 juni 2011

nära...

6 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

det andra har nära - har nära till - sort of har tillgängligt - det har jag ej tillgängligt - det är ej mej nära - en avlägsenhet sort of förhanden - jag lever i ensamt tillstånd av avlägsenhet - men kompenserar denna brist - detta tillstånd av brist - defizit - med min dator - med min blogg - med 'min' google - 'min' you tube - ibland kan jag även - åtminstone med en - ibland t o m med ett par - få en liten bloggkommunikationskontakt - alltid ngt i min kontaktlöshet - i min ensamhet - men jag klagar ej - jag kan andas - jag finns således till - noch immer - noch diesen tag - dieser tag der letzte des monats juni im jahr 2011...

Marianne Johansson sa...

noch nicht tot...

Marianne Johansson sa...

som sagt: 'noch nicht...'

Marianne Johansson sa...

en tidsfråga - nichts anders...-

Marianne Johansson sa...

livet är en tidsfråga...

Marianne Johansson sa...

livet = tid... - und zwar: den individuellt upplevda tiden...