fredag 25 november 2011

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: att ha distans...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: att ha distans...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

distansen har nu fått ytterligare ett år - och möjligheten att med distansens hjälp sort of bedöma det förgångna torde därigenom ha ökat - ju mer distans desto bättre - ur bedömningssynpunkt...