lördag 24 mars 2012

livet en bild...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

kan man uttrycka det så - att livet är en bild - wohl kaum - ej tillfyllest att uttrycka det så - ord räcker liksom inte till - that's a fact... - jag har heller aldrig i mitt dryga 69-åriga liv försökt mig på att göra en bild av livet - så som många författare och konstnärer försöker sig på att göra det - min otillräcklighet är jag mycket medveten om - jag har ju ej heller ens en fil kand examen - än mindre en fil dr examen - än mindre en professor examen - som vissa andra har - som därigenom naturligtvis ej behöver känna sig otillräckliga eller mindrevärdiga ä mindre värda - jag har hela mitt liv - trots att jag tagit både realen och studenten - kännt mig mindervärdig - har väl med mitt ursprung att göra - har väl att göra med vilka mina föräldrar var och i sin tur med vilka deras föräldrar var - inga av mina förfäder har haft någon som helst möjlighet att 'skola sig' - är det en ursäkt för att jag är sån som jag är - ja jag vill gärna se det som en ursäkt - eller kanske rättare sagt 'som en förklaring'...

Marianne Johansson sa...

man kan kanske oxå förstå - eller ana sig till - att det finns - eller - rättare sagt - har funnits - en viss bitterhet hos mig - p g a de bristande möjligheter som jag haft - i jämförelse med många andra - och många andras möjligheter...