onsdag 27 februari 2013

Den Blinde Argus: In absurdum, sorg över situationen för svensk poes...

Den Blinde Argus: In absurdum, sorg över situationen för svensk poes...: Hur ska vi läka ihop den svenska poesin? Är det över huvud taget möjligt och, slutligen, är det önskvärt? Den svenska poesin dras till ex...

Inga kommentarer: