torsdag 28 februari 2013

Rod Stewart-I don't wanna talk about it

7 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

rod ist mit mir gleichaltrig!

Marianne Johansson sa...

expressivt sort of...

Marianne Johansson sa...

detta är - sort of - annan typ av musik än den som förekommer i bloggen 'Rapsodi'...

Marianne Johansson sa...

en så stor gleichaltrigkeit som föreligger mellan mig och rod föreligger ej mellan mig och einar jakobsson - som har bloggen 'Rapsodi' - denne akademiker i upsala är ca 5 år yngtre än 'moi' - kanske detta kan förklara olika sort of musiksmak - who am I to know?

Marianne Johansson sa...

'yngre' i st f 'yngtre'...

Marianne Johansson sa...

är jag - sort of - underlägsen den legitimerade psykologen och musikkännaren i upsala som har bloggen 'rapsodi' - ja jag har - efter att två ggr gjort mej skyldig till en liten malplacerad kommentar på hans blogg - kommentarer som jag senare - insiktsfullt tog bort - förstått - helt på 'egen hand' - att jag ej hörde - hör - hemma där - pga att jag helt enkelt är underlägsen... det gäller att förstå 'ett och annat' - jag brukar kunna förstå ett och annat - iaf är det något som jag iaf själv inbillar mig... innerst inne kan man väl alltid ha åtminstone den mänskliga rättigheten att försöka komma underfund med ett och annat... "hmm - förstår inte riktigt vad du menar..." - så skrev han som reaktion på min - den ena - av de två kommentarer jag dristade mig till att göra på hans blogg 'rapsodi'... naturligtvis vill jag - i min underlägsenhet - gärna försöka på ngt sätt ta mig in de högre kretsarna - dvs sådana kretsar där högre bildning finns än den lilla minimala 'bildning' jag - på 'egen hand' - har lyckats - eller kanske snarare försökt - tillskansa mig - men det är ej lätt... - även hos thomas nydahl - på hans blogg - har jag försökt att vid jag tror totalt två tillfällen kommentarsmässigt komma in i den bildade världen... försöka kan man ju alltid...

Marianne Johansson sa...

däremot - såsom en jämförelse - har jag hos två andra bloggare - maja lundgren och johnny söderberg - känt mig på ngt sätt 'accepterad' - trots den mycket stora åldersskillnaden...