fredag 19 april 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Sven Anér - A summary on the murder of Olof Palme

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Sven Anér - A summary on the murder of Olof Palme

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag upptäckte just att den 14 augusti är den dag då han - sven anér - har sin födelsedag - samma dag som johnny söderberg har sin födelsedag - han med - bl a - bloggen 'stationsvakt' - i sommar - den 14 augusti - kommer alltså upsala-bon sven anér att ha uppnått den aktningsvärda åldern av 92 år! (samtidigt som johnny då samma dag uppnått åldern 49 år...)

Marianne Johansson sa...

själv befinner jag mig åldersmässigt ungefär mitt emellan dessa båda herrar - jag är knappt 22 år yngre än johnny söderberg och jag är knappt 21 år yngre än sven anér... (eftersom - om jag lever så länge - i november i år kommer att ha uppnått en ålder av 71 år...)

Marianne Johansson sa...

korrektur - rättelse: det är alltså en åldersskillnad mellan mig och sven anér - und zwar så är denne sven anér knappt 21 år äldre än 'moi' - den nämnde stockholmaren vid namn johnny söderberg - vilken jag på maja lundgrens blogg - 'cronache di maja' - upptäckte för snart tre år sen - är alltså ej knappt 22 år äldre än 'moi' - utan - i stället - uppenbarligen - knappt 22 år yngre än 'moi'...