söndag 21 april 2013

martinson...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

tillika till min besvikelse så tror tydligen gabi - gabrielle björnstrand - att efternamnet är 'martinsson' när det gäller den stora författaren harry martinson - liksom när det gäller den kvinna och tillika författare han var gift med - namnen på författarna i fråga är - rätt stavade: harry martinson och moa martinson - dock naturligtvis med stor begynnelsebokstav - egentligen - eftersom det är namn på personer - jag är ju dock sånn att jag skriver allt - till och med det engelska ordet för 'jag' med liten bokstav... sånn är jag ... jag är ju oxå sånn att jag ibland högst meedveetet ägnar mig åt feelstavningar... jag vet ju ej om hon gabi - gabrielle björnstrand - kanske precis som jag ibland meedveetet stavar fel... who am i to know? ...