onsdag 9 oktober 2013

Den Blinde Argus: Nyfunnen poet: Peter Mickwitz

Den Blinde Argus: Nyfunnen poet: Peter Mickwitz: onej ONEJ det anstår nej inte att göra nej mindre än ja är nej nej det angår nej inte att göra nej något alls just nu ja angår nej allr...

Inga kommentarer: