torsdag 17 oktober 2013

jag skrev igår...

17 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag skrev igår under rubriken 'varför? här på min blogg om gårdagens gäst hos malou i 'efter tio'...

Marianne Johansson sa...

idag skriver jag härmed om dagens gäst hos malou i 'efter tio'...

Marianne Johansson sa...

jag slår upp i 'matrikel 2007' - utgiven alltså år 2007 av sveriges författarförbund... - jag har inalles tre stycken matriklar utgivna av sveriges författarförbund - nämligen av år 2000 och av år 2003 förutom alltså av år 2007 - alla dess tre - 'utgallrade' - kom jag över så gott som gratis på västra frölunda bibliotek någon gång hösten 2007 eller våren 2008 då jag ofta åkte dit för besök på det biblioteket...

Marianne Johansson sa...

jag kan alltså konstatera att dagens gäst hos malou i 'efter tio' blev född den 19 maj år 1931 - och hon blev medlem i sveriges författarförbund år 1963...

Marianne Johansson sa...

jag konstaterar att hon är fem år äldre än herr gustafsson - lars gustafsson - som blev född först den 17 maj år 1936 - men dom kan fira földelsedag i maj månad båda två - und zwar med endast två dagars mellanrum...

Marianne Johansson sa...

denna dam - med darrande huvud - talar alltså småländska och är omissskänneligen biolkogisk moder till nicklas strömstedt... - stavar han med 'ck' eller bara med 'k'? får väl kolla upp det...

Marianne Johansson sa...

'biologisk' i st f 'biolkogisk'...

Marianne Johansson sa...

jag känner avsmak för denna dam och hennes sätt att tala... ingen som helst likhet kan jag vare sig dalektalt eller på annat sätt känna med denna huvud-darrande dam...

Marianne Johansson sa...

'dialektalt' i st f 'dalektalt'...

Marianne Johansson sa...

apropå dialekt - dialekter - så är sonen - niklas (nicklas?) en hejjare på dialekter...

Marianne Johansson sa...

damen i fråga - margareta strömstedt - jenny strömstedts svärmor - är alltså 82 år i november i år - exakt två dagar efter det att jag fyllt 71 år - om jag lever så länge - jag tar en dag i taget - varje dag är en nåd - en Nåd - att jag skulle ha chans att leva så länge som Damen Fru Strömstedt - gift med Bo Strömstedt - det troor jag ej... Damen Fru Bo Strömstedt - med förnamnet Margareta - är alltå ej yngre än 'moi' - hon är faktiskt inte mindre än 11 och ett halvt år äldre än 'moi'...

Marianne Johansson sa...

hon - damen Fru Bo Strömstedt - har med Bo Strömstedt två barn - nämligen den kände Niklas Strömstedt - född den 25 juli år 1958 och - den icke fullt så kända - dottern Lotten Strömstedt - född den 27 augusti år 1962...

Marianne Johansson sa...

'dessa' i st f 'dess'...

Marianne Johansson sa...

stavningen 'Niklas' är den korrekta stavningen...

Marianne Johansson sa...

Bo Strömstedt föddes den 4 maj år 1929 - han är alltså två år äldre än frun hans...

Marianne Johansson sa...

'födelsedag' i st f 'földelsedag'...

Marianne Johansson sa...

en aning obildat och kanske oförschämmt - det jag skrev om damen med darrande huvud... - inte kan hon rå för att hon har ett darrande huvud... men det är något i hennes personlighet som ej alls överensstämmer med mig som person - det var väl det jag kände för att liksom få fram på något sätt - obs: på egen blogg!