fredag 13 december 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: part 1) Howard Stern Talks about TM, His Mom, & M...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: part 1) Howard Stern Talks about TM, His Mom, & M...


2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

den 13 december år 2010 - dvs för - just idag - exakt 3 år sedan - så hittade jag - bl a - detta på you tube...

Marianne Johansson sa...

howard stern is a tall man - length: 1 meter and 96 cm... - in abt 1 month - den 12 januari år 2014 - he will be as much as 60 years of age... (han är alltså 11 år yngre än 'moi'...)