torsdag 19 december 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: "Just How Stupid Are We?" author Rick Shenkman on ...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: "Just How Stupid Are We?" author Rick Shenkman on ...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

i morron - den 20 december år 2013 - är det alltså exakt 3 år sedan jag - bl a - hittade detta på you tube...