onsdag 11 december 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Howard Zinn on President Obama Recieving Nobel Pea...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Howard Zinn on President Obama Recieving Nobel Pea...


1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

detta - bl a - hittades av mig på you tube... - då var datumet - då jag hittade detta och förde över hit: den 11 december år 2012 ... dvs 1 helt år har förrunnit sedan dess...