söndag 29 juni 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: att andas och...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: att andas och...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

just datumet den 29 juni två år i följd - nämligen år 2010 och år 2011 - blev tydligen - wie es scheint - något tämligen kortfattat - kanske 'pregnant'? - av mig 'författat' och - blog wise - 'producerat'...