fredag 27 juni 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: hur en personlighet kan yttra sej...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: hur en personlighet kan yttra sej...: "talet - en del av vår personlighet - vi talar olika - hos vissa är rösten ljus och hos andra mörk - en del har ett så högt tonläge att...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

jag valde alltså att - sort of - producera detta 'blog wise' - und zwar vor genau 1 jahr - d.h. am 27. juni des jahres 2013...