onsdag 30 juli 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: - i sin linda ...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: - i sin linda ...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - i dag - exakt 4 år sedan - dvs den 30 juli år 2010 - blev detta - sort of - spontant - av mig 'verfasst'...