torsdag 24 juli 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: ja hon har varit det...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: ja hon har varit det...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

sen jag - sort of - skrev detta - så har det - just i dag - hunnit förrinna exakt 4 år!

Marianne Johansson sa...

korrektur: 'det har - in fact - just i dag - hunnit förrinna endast 3 hela år - alltså ej 4 hela år! - sen jag skrev - publicerade - detta inlägg - med vissa kommentarer därtill...