torsdag 29 januari 2015

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: innebörd...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: innebörd...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

sen jag - sort of - blog wise - författade detta - und zwar am 29. januar des jahres 2011 - så har alltså exakt 4 hela år hunnit förrinna...