söndag 25 januari 2015

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Rashid Khalidi: Leaked "Palestine Papers" Undersco...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Rashid Khalidi: Leaked "Palestine Papers" Undersco...: Rashid Khalidi: Leaked "Palestine Papers" Underscore Weakness of Palestinian Authority, Rejectionism of Israel and U.S.

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

via detta - som jag från 'democracynow!' förde över för - i går - exakt 4 år sedan - så kan man även taga del av den absolut senaste nyhetsutsändningen från 'democracynow!'...